เปิดบ้านการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

24 ส.ค. 61

ประชุม EEC

23 ส.ค. 61

สพม.9 ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

16 ส.ค.61

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในร.9 2561
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

9 ส.ค.61

วันคล้ายวันสถาปนาอาเซียน 2561

8 ส.ค.61

     
    ดูภาพกิจกรรมโรงเรียนเพิ่มเติม...

 

  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

    245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
    Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
    © Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ

ดร. รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม