28-11-62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 2563 คลิก...

16-11-61

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก...

เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิก...

13-11-61 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน คลิก...
   

 

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ วันปิยมหาราช

23 ต.ค. 62

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
 

23 ต.ค. 62

ตักบาตรเทโว วัดเขาบางทราย
 

14 ต.ค. 62

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

13 ต.ค. 62

 
ร่วมขบวนแห่ ประเพณีวิ่งควาย 2562

12 ต.ค. 62

 
วันบูรพาจารย์ 2562


6 ต.ค. 62

     
    ดูภาพกิจกรรมโรงเรียนเพิ่มเติม...

 

  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

    245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
    Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
    © Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ

นายชูชาติ รักวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม