ประชุมผู้ปกครอง 2/2561

11 พ.ย. 61

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

7 พ.ย. 61

พิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ

6 พ.ย. 61

การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2 พ.ย. 61

ตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา

25 ต.ค. 61

วันปิยมหาราช 2561

23 ต.ค. 61

     
    ดูภาพกิจกรรมโรงเรียนเพิ่มเติม...

 

  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

    245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
    Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
    © Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ

ดร. รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม