23-11-61

ประกาศประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน คลิก...

21-11-61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน คลิก...

16-11-61

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก...

เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิก...

13-11-61 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน คลิก...
   

 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ศึกษาดูงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

15 ก.ค. 62

ถวายเทียนพรรษา 2562
 

12 ก.ค. 62

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
 

9 ก.ค. 62

อบรมแกนนำห้องเรียนสีขาว 2562

2 ก.ค. 62

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย

1 ก.ค. 62

 
The School tour Upskill o-net
โดย ทรู ปลูกปัญญา

28 มิ.ย. 62

     
    ดูภาพกิจกรรมโรงเรียนเพิ่มเติม...

 

  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

    245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
    Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
    © Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ

ดร. รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม