ประกาศผลสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ
ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
ลงทะเบียนเรียน
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน
ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ขอเชิญชวนตักบาตร
ทุกวันอังคาร
ในโครงการสิริสวัสดิ์ ภุมวาร
การอบรมพัฒนาครูและบุลากร 1/2561
14-15 พ.ค. 2561

 

ต้อนรับคุณครูนวมน เจริญขำ
15 พ.ค. 2561
พิธีปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4
8-9 พ.ค. 2561
ร่วมการประกวดก่อพระทราย
วันไหลบางแสน
16-17 เม.ย. 2561
รับมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และ 4
7-8 เม.ย. 2561
รับโล่ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
14 มี.ค.2561
     
    ดูภาพกิจกรรมโรงเรียนเพิ่มเติม...

 

  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

    245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
    Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
    © Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ

ดร. รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"