• 002
  • 002

 

เลือกตั้งสภานักเรียน 2567

15 ก.พ. 67

Sukkhabot open house

12 ก.พ. 67

สอบ O-Net ม.3

11 ก.พ. 67

กิจกรรมวันตรุษจีน 2567

9 ก.พ. 67

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

2-3 ก.พ. 67

ประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ

30 ม.ค. 67

     
    ดูภาพกิจกรรมโรงเรียนเพิ่มเติม...

 

  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

    245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
    Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
    © Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ

นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 

 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม