11-06-64

ประกาศเรียนออนไลน์ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"คลิก...

30-05-64

เรียกบัญชีสำรอง รอบยื่นความจำนง ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564คลิก...

29-05-64

ประกาศผลการคัดเลือก รอบยื่นความจำนงม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564คลิก...

25-05-64

ประกาศเรียนออนไลน์ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"คลิก...

23-05-64

ประกาศ ยื่นความจำนงม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564คลิก...

24-05-64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิมอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2564คลิก...

23-05-64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิมอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2564คลิก...

20-05-64

รายชื่อและลำดับที่รายงานตัว ม.1 และ ม.4 คลิก...

20-05-64

ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกคลิก...

15-05-64

ประกาศ ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมทางการเรียน คลิก...

25-06-63

ระเบียบเครื่องแต่งกายและพฤติกรรม โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คลิก...

   

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
 

24 ก.ค. 63

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

23 ก.ค. 63

วันสถาปนาโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”

9 มิ.ย. 63

พ่นฆ่าเชื้อเตรียมพร้อมเปิดเทอม
 

27 มิ.ย. 63

ต้อนรับคณะกรรมการ กตปน.
 

16 มิ.ย. 63

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 , ม.4


7 มิ.ย. 63

     
    ดูภาพกิจกรรมโรงเรียนเพิ่มเติม...

 

  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

    245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
    Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
    © Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ

นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 

 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม