29-10-64

ตารางเวลาคาบเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2564 ในสถานการณ์ COVID-19คลิก...

28-10-64

ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2564 ในสถานการณ์ COVID-19คลิก...

26-10-64

ดาวน์โหลด ใบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 / 2564 คลิก...

25-06-63

ระเบียบเครื่องแต่งกายและพฤติกรรม โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คลิก...

   

 

ผอ.สพม.ชบรย. มอบเกียรติบัตรนักเรียน
 

28 ต.ค. 64

Pfizer เข็มที่1สำหรับนักเรียน

12 ต.ค. 64

รับมอบเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์

15 ต.ค. 64

คุรุกษิณา มุฑิตาจิตานุสรณ์ 64
 

8 ต.ค. 64

ต้อนรับ ผอ.พรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย
 

5 ต.ค. 64

ผอ.โรงเรียน ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์


1 ต.ค. 64

     
    ดูภาพกิจกรรมโรงเรียนเพิ่มเติม...

 

  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

    245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
    Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
    © Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ

นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 

 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม