21-04-64

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้อง Gifted ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564คลิก...

21-04-64

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้อง Gifted ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 คลิก...

29-03-64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้อง Gifted ปีการศึกษา 2564คลิก...

17-02-64

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั่นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 คลิก...

04-01-64

เกณฑ์และใบสมัครเด็กดีศรีสุขบท ปีการศึกษา 2563คลิก...

03-01-64

แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร คลิก...

03-01-64

แจ้งปิดสถานศึกษา กรณีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2คลิก...

29-12-63

แจ้งปิดสถานศึกษา กรณีเหตุพิเศษ คลิก...

25-06-63

ระเบียบเครื่องแต่งกายและพฤติกรรม โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คลิก...

24-06-63

ประกาศแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิก...

10-06-63

เอกสารมอบตัวโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ปีการศึกษา 2563 คลิก...

10-06-63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.4 คลิก...

10-06-63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 คลิก...

27-05-63

เอกสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) / ทุนการศึกษาโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ปีการศึกษา 2563 คลิก...

23-05-63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 / ม.4 คลิก...

17-05-63

ตารางรียนออนไลน์ ผ่าน DLTV คลิก...

03-05-63

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563คลิก...

   

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
 

24 ก.ค. 63

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

23 ก.ค. 63

วันสถาปนาโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”

9 มิ.ย. 63

พ่นฆ่าเชื้อเตรียมพร้อมเปิดเทอม
 

27 มิ.ย. 63

ต้อนรับคณะกรรมการ กตปน.
 

16 มิ.ย. 63

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 , ม.4


7 มิ.ย. 63

     
    ดูภาพกิจกรรมโรงเรียนเพิ่มเติม...

 

  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

    245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
    Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
    © Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ

นายชูชาติ รักวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 

 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม