โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
 
 

ดร. รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"